دسته‌ها

نویسنده - سوده رازقی جهرمی

آیا می خواهید سیگار را ترک کنید، ولی نگران اضافه وزن ناشی از ترک سیگار هستید؟

استفاده از سیگار علاوه بر اینکه کنترل قند را سخت تر می کند، به قلب و سیستم عروق نیز آسیب می زند. مقدار اکسیژن رسانی به ریه ها را کاهش می دهد و باعث...