شرکت توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر (سهامی خاص) برگزار می کند:

زندگی سالم و شاد با دیابت

با حضور بهترین متخصصان تغذیه، طب ورزشی، و روانشناسی کودک

آموزش و آشنایی کودکان دیابتی

۱ آذر ۱۳۹۸

دوره یک روزه “زندگی سالم با دیابت”
محل برگزاری: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خ.شهید محمد حافظی، پلاک ۷