دسته‌ها

دسته بندی - مراقبت و درمان

داروهای دیابت

دیابت یک بیماری پیشرونده است که بسته به شرایط شما، پزشک اهداف درمانی شما را تعیین می کند و تصمیم می گیرد که شما به چه درمانی نیاز دارید. برای انتخاب...

مراقبت از پاها (۲)

کارهای بسیار زیادی وجود دارد که می توانید با انجام آنها از پاهایتان مراقبت کنید. ابتدا باید دیابت خود را کنترل کنید.  با تیم درمانی خود مشورت کنید و...