دسته‌ها

دسته بندی - دیابت نوع یک

پادکستی برای دیابت: چطور با رژیم گیاهی دیابت را کنترل کنیم؟

سیروس خانباتا ۲۲ ساله بود و در دانشگاه استنفورد درس می خواند که یک دفعه احساس کرد انرژی انجام هیچ کاری را ندارد. درست وسط امتحاناتش بود. با خودش فکر...