ای وان سی یا A1C نوعی آزمایش است که دید کلی نسبت به وضعیت قند خون در طی ۲-۳ ماه گذشته به شما می دهد. بنابراین به راحتی می تواند به این سوال شما پاسخ دهد که آیا برنامه ای که برای کنترل بیماری دیابتتان دارید، اثربخش هست یا نه.

شاید بتوانیم تست ای وان سی (A1C) را مثل کارنامه یک بازیکن فوتبال در یک فصل بدانیم که می تواند به شما نشان دهد که آیا این بازیکن فصل گذشته موفق بوده است یا نه. نه یک قند خون ناشتا در یک روز و نه یک بازی برای بازیکن فوتبال، چنین دید کلی به شما نمی دهد و نمی شود خیلی روی آن حساب کرد.

 

تست ای وان سی (A1C) چطور به شما کمک می کند تا بیماری دیابت تان را بهتر کنترل کنید؟

  1. نتیجه تست قند خونی را که روزانه می گیرید یا جواب آزمایش شما را تایید می کند.
  2. بر اساس نتایج این تست می توانیم بگوییم که رژیم درمانی شما اثربخش هست یا نه.
  3. به شما نشان می دهد که چطور انتخاب های سالم می توانند اوضاع را به نفع شما تغییر دهند یا قند خونتان را مهار کنید.

 

ای وان سی (A1C) چطور کار می کند؟

هموگلوبین، نوعی پروتئین در خون شماست که به قندهای مثل گلوکز متصل می شود و در داخل گلبول های قرمز خون شما یافت می شود. کار هموگلوبین حمل اکسیژن از داخل ریه ها به سلول های بدن است. گلوکز یا قند وارد گلبول های قرمز خون و با هموگلوبین باند می شو. هر چه قدر میزان گلوکز یا قند در خون شما بیشتر باشد، هموگلوبین بیشتری هم قنددار می شود. بنابراین اندازه گیری ای وان سی (A1C) به شما نشان می دهد که طی ۲-۳ ماه گذشته چقدر توانسته اید قند خون تان را کنترل کرده یا چقدر در این زمینه ناموفق بودید.

 

هر چند وقت یک بار باید تست ای وان سی (A1C) بدهید؟

توصیه می شود که تست ای وان سی (A1C) حداقل ۲ بار در سال بررسی شود اما ممکن است پزشک شما هر فصل و بر اساس  نتایج تست های قبلی، این آزمایش را درخواست کند.

مستانه تابش

مشاهده همه مطالب